Henkilöstöpolitiikka

Arvokas vanhuus ja laadukkaat palvelut toteutuvat vain sitoutuneen, osaavan ja motivoituneen henkilökuntamme avulla.

Sarahovin henkilöstöpolitiikka

  Laukaan Asumispalvelusäätiö on toiminut vakaasti arvojensa mukaisesti  vuosikymmeniä  ja samanaikaisesti uudistanut palveluitaan vastamaan nykyajan tarpeita. Arvokas vanhuus ja laadukkaat palvelut toteutuvat vain sitoutuneen, osaavan ja motivoituneen henkilökuntamme avulla. Laukaan Asumispalvelusäätiö tunnetaan asukaslähtöisistä, laadukkaista ja asukkaan omatoimisuutta tukevista palveluista. Asukkaiden kanssa yhteistä eloa elää ystävällinen, osaava ja kehittämistä rakastava moniammatillinen henkilökunta sekä aktiiviset omaiset ja läheiset.

Henkilöstö on Laukaan Asumispalvelusäätiön tärkein voimavara ja kilpailutekijä. Säätiön toiminta-ajatus ja strategia voi toteutua vain riittävän, osaavan, sitoutuneen ja hyvinvoivan henkilöstön avulla. Laukaan Asumispalvelusäätiön tarkoituksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstön työkyky on korkealla tasolla, henkilöstö on motivoitunut tehtäväänsä, henkilöstö osaa tehdä työtä ja henkilöstö voi hyvin.  Koulutusta arvostetaan ja siihen panostetaan. Henkilöstölle järjestetään ajantasaista ja laadukasta koulutusta ja myös määräaikaisen henkilöstön koulutuksesta huolehditaan hyvin.

Tunnistamme elämän ja siten myös työntekijöiden vaihtelevat tarpeet elämäntilanteiden mukaan, joten meillä on autonomiset työvuorolistat. Nämä laaditaan toki yhteistyössä oman tiimin kanssa ja ymmärtäen, että lähtökohtaisesti silloin ollaan töissä, kun työtä ja tarve on. Omahoitajamalli mahdollistaa oman persoonan hyödyntämisen omassa työssään. Suunnittelemme kaikki linjaukset ja työtä koskevat asiat yhdessä. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteilla oleviin asioihin joko osallistumalla palaveriin tai lähettämällä viestillä mietteensä. Kehittämisen ilmapiiri näkyy kaikessa päivittäisessä toiminnassamme ja työyhteisönä tuemme toinen toisiamme.

Teemme tiivistä yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa, sillä haluamme kehittää työtämme ja olla pilotoimassa alan uutuuksia. Sarahovi on haluttu opiskelupaikka ja mahdollistamme opiskelijoille portin työelämään esimerkiksi harjoittelujen tai yhteistyöprojektien avulla.

Työhyvinvointi merkitsee positiivista työelämän laatua. Työhyvinvoinnin edistämiseen kuuluu suunnitelmallinen työsuojelu- ja työympäristötyö. Sarahovissa on aktiivisesti toimiva työsuojelutoimikunta, joka ottaa kaikkien työntekijäryhmien tarpeet huomioon. Työkykyä ylläpitävää toimintaa tuetaan. Se tarkoittaa laaja-alaisesti kaikkea työhyvinvointiin liittyvää toimintaa henkilöstön fyysisestä kunnosta työpaikan Ilmapiiriin.

Laukaan Asumispalvelusäätiö tukee henkilöstön hyvinvointia mm. kulttuuri- ja liikuntaseteleiden avulla ja henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää Sarahovin omaa kuntosalia. Säätiö haluaa muistaa henkilökuntaa myös jouluisin sekä juhlistaa merkkipäiviä.

Meillä jokainen työntekijä on yhtä tärkeä palanen osana isompaa kokonaisuutta ja joka ainoan työpanos on ratkaiseva tavoitellessamme yhteistä tavoitetta, arvokasta vanhuutta.

 LAUKAAN ASUMISPALVELUSÄÄTIÖLLÄ ON AVOINNA SEURAAVAT TOIMET:

 

 

 

Sairaanhoitaja ja lähihoitaja 

Kokki/Keittäjä

 

Tervetuloa meille töihin!

 

 

Tule meille töihin

2 + 15 =